Kompetanseverktøy

 
 

En liten guide

Det er en hel verden der ute av ressurser som venter på å bli tatt i bruk av dagens lærere og foreldre, spesielt med hensyn til Kunnskapsløftet og dets fokus på digital kompetanse. Mange organisasjoner har allerede laget mye bra undervisningsopplegg i forhold til temaer som omhandler fred og konflikthåndtering. Lærerens utfordring i dag er stort sett å finne disse ressursene og gjøre seg nytte av dem på sin måte.

Her har vi mange linker til nettsteder hvor vi har funnet verdifull informasjon som vi mener kan brukes i forbindelse med forarbeidet og etterarbeidet til våre temareiser. Listen er på ingen måte uttømmende, og vi setter pris på kommentarer og nye tips dere vil dele med andre:

LinkMenneskerettighetskurs
Kurs i menneskerettigheter for alle. Bestått eksamen belønnes med diplom.

LinkFriheten vinnes ikke bare en gang...
Gjennom tidene er det spesielt to norske samfunnsområder hvor jøders deltakelse har vært fremtrendene. Det ene er innen kunst- og kulturlivet og det andre var i kampen mot okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig.
Via denne digitale utstillingen får man innsikt i historiske linjer og innblikk enkeltmenneskers historier.

LinkQuiz
Utstillingen er spesielt beregnet til bruk i undervisningen i ungdoms - og videregående skole. Nettutstillingen er ellers en fin forberedelse til et besøk i museet.

Ta quizen som er knyttet opp mot innholdet i nettutstillingen!

LinkHvor går grensen? En nettside for ungdom om ytringsfrihet. Fri tilgang til audiovisuell arv og nye produksjoner som belyser historien om krig og fred, forsoning, menneskerettigheter og demokrati

LinkFN- filuren er en fantasifigur som er blitt brukt av det svenske FN-forbundet og det norske FN-sambandet for å informere barn og unge om FN og FNs arbeid.

LinkInternasjonale humanitær rett – link til Røde Kors

LinkSkoletorget – nettstedet for samtale og dialog i skolen
Nettside drevet av barn og ungdomsfilosofer med blant annet alternative tilnærminger til temaer i læreplanen

LinkFN Sambandet
Et uavhengig og landsdekkende informasjonssenter som sprer kunnskap og debatt om FN og internasjonale forhold. Målgruppene er alt fra skoleverket, mediene og til publikum for øvrig. FN-sambandet kan tilby materiell, kurs og foredrag, rådgivning, pressetjenester og en allsidig bibliotektjeneste.

LinkUtlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon

LinkGlobalis Et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet

LinkWikipedia Internettbasert leksikon

LinkCaplex Gratis leksikon på Internett

Link Mapquest Kart på internett

LinkNorges fredsråd – møteplassen for fred.

LinkNUPI Hvor hender det?

LinkFredsundervisnigen.no Utdanning for en bedre verden. Har mange pedagogiske verktøy på sine hjemmesider og er behjelpelig med å skaffe foredragsholdere i forhold til ulike temaer.

LinkNorsk filminstitutt Norsk filminstitutts hovedmål er å bevare og restaurere norsk film, å distribuere og vise film, å profilere og informere om film i Norge og å profilere norsk film internasjonalt. Norsk filminstitutt har sider rettet mot barn og unge, hvor de fremhever film som virkemiddel i skolen, og har filmstudieark med spørsmål knyttet til aktuelle filmer.

LinkDen Tyske Ambassade, Oslo Denne siden er myntet på elever og lærere - her finner du, i tillegg til interaktive spill, et videoklipp fra tysk barne-tv og en elektronisk bok om Tyskland, også undervisningsopplegg tuftet på tysk pop-musikk. Viel Spaß!

LinkUngt Entreprenørskap Norge Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsdekkende organisasjon med masse aktivitet i alle fylker. Over hele landet, på enhver skole finnes det mengder av kreative mennesker. Ungt Entreprenørskap vil være med å utvikle de entreprenørielle evnene!!

LinkGlobal.no Din veiviser til norske aktører som arbeider med nord-sør spørsmål og internasjonal utvikling

LinkNeveragain. Fri tilgang til audiovisuell arv og nye produksjoner som belyser historien om krig og fred, forsoning, menneskerettigheter og demokrati.

LinkMiljolare.no – et verktøy for bærekraftig utvikling

LinkMission Possible! - et spill fra Norsk Folkehjelp, med utgangspunkt i tre land, Angola, Kroatia og Kambodsja, kan dere lete etter miner og samtidig lære om minefaren og bakgrunnene for at disse landene sliter med landminer og andre eksplosiver.

Link folkemord.no På dette nettstedet kan du lese om folkemord og massedrap som har skjedd i løpet av det siste hundreåret. Eksemplene forteller oss litt om hva som får mennesker til å begå onde handlinger. Ved å lære om dette, kan vi lettere se faresignaler i verden i dag.

Bøker knyttet til temaene som våre reiser omfatter er en nærmest uttømmende liste. Vi setter stor pris på å bli tipset om bøker dere har kommet over og som dere mener burde vært nevnt her.

Bøker om andre verdenskrig
Den lange reisen (Svein Blindheim):

Da tyskerne inntok Norge 9. april 1940, var den unge, offisersutdannede Svein Blindheim en av dem som meldte seg frivillig. Han deltok i slaget ved Fossum Bru nær Askim, og ble senere sendt til Sverige. Han ønsket å gjøre en innsats for Norge, og klarte å ta seg over til Storbritannia, via Moskva, Midtøsten og Afrika, for å fortsette innsatsen for Norge derfra. Reisen ble som en odyssé gjennom det fremmede, i tid og rom, og kom til å forandre Blindheims syn på mange aktuelle politiske spørsmål. I denne erindringsboken begrunner han sitt etter hvert svært kritiske syn på kolonimakten England og dens krigsinnsats. Han kritiserer også regjeringen Nygaardsvolds avgjørelser i innledningen av krigen, og den dekorerte motstandsmannen argumenterer for at mange norske offiserer og menige havnet i NS p.g.a. norske myndigheters unnfallenhet og ubesluttsomhet de første månedene av krigen.

 

Særlig anbefalt som forarbeid i skolen
På tross av alt (Vera Kommisar):

I oktober 1942 ble den 18 år gamle jødiske gutten Julius Paltiel fra Trondheim arrestert og internert på Falstad Fangeleir i Nord-Trøndelag, en av nazistenes mest brutale leirer i Norge. Noen måneder senere ble han sendt til Auschwitz. ”På tross av alt” er historien om Holocaust, nazistenes masseindustrielle utryddelse av seks millioner europeiske jøder under den andre verdenskrig, fortalt med en norsk stemme. Julius Paltiel gir oss sitt personlige vitnesbyrd, slik at nye generasjoner får vite hvilken grusomhet mennesker kan slippe løs når hatet blir politikk og får råde uinnskrenket.

Særlig anbefalt som forarbeid i skolen
Det angår også deg! (Herman Sachnowitz):

Boken handler om Herman Sachnowitz og forteller om hvordan han ble sendt til utryddelsesleiren Auschwitz i Polen sammen med faren sin og de sju søsknene sine. En etter en faller familiemedlemmene fra, enten ved å bli sendt til gasskamrene eller ved at de bukker under for slavearbeidet og alle prøvelsene de blir stilt ovenfor i leiren.


Bøker knyttet til krig og fred
Hvem sa at fred er umulig? (…):

En bok med mange historier om mennesker som har maktet å gjøre en forskjell!

Bøker knyttet til klimautfordringene og en bærekraftig utvikling

Må leses!
Mengele Zoo (Gjert Nygårdshaug):
Mino vokser opp i regnskogen i Latin-Amerika. En dag rammer katastrofen landsbyen hans, og han forvandles til en sommerfugl som flyr ut i verden for å skape terror og redsel…

Må leses!
Monster (Knut Nærum):
I 2013 er Siv Jensen statsminister og den arktiske isen nesten borte. En norsk hotellkonge oppretter store reservater for å redde isbjørnen, med katastrofale følger…

Himmelblomsttreets muligheter (Gjert Nygårdshaug):
Jens Oder Flirum, senhor Yenso, vender tilbake til Europa etter flere år i Sør-Amerika, for å gjennomføre Den Store Planen. Boken handler om kollisjonen mellom to kulturers naturerkjennelse og verdigrunnlag.

Værmakerne (Tim Flannery):
lettfattelig og populærvitenskapelig om klimaendringenes årsaker og konsekvenser.

Faglitteratur:
Bøker knyttet til menneskerettighetene
Bygg broer, ikke murer (Lillian Hjort)
Menneskerettighetene (Bergem, Karlsen, Slydal)
Menneskerettighetene – oppgavehefte (Cleven)

Bøker knyttet til fredsarbeid:
Opplæring til fred – et feministisk perspektiv (Birgit Brock-Utne)
Konflikt… (Dag Hareide)

Filmer knyttet til hendelsene rundt andre verdenskrig
Schindlers Liste – 1993
Pianisten - 2002
Flukten fra Sobibor - 1987

Filmer knyttet til holdningsarbeid og respekt for menneskeverdet:
Bølgen (the wave)
I am Sam - 2002
Tala, det er så mørkt. 1993 (En filmdrama bygd på sann historie.)

Filmer knyttet til nyere kriger og konflikter:
Europa:

De andres liv – 2006 (Tyskland)

Asia:
The Beautiful Country - 2004 (Vietnam)

Afrika:
Blood Diamonds – 2006 (Sierra Leone)
Shooting Dogs - 2005 (Rwanda)
Hotel Rwanda - 2004 (Rwanda)
In My Country, Country of my Skull – 2004 (Sør-Afrika)

Filmer knyttet til klimautfordringene og vår bærekraftige utvikling:
An Inconvenient Truth - 2006 (Al Goore)

Nasjonale Museer:
Steder å besøke i Norge
Det finnes en rekke museer rundt om i landet som viser ulike sider ved Norges krigshistorie. Museums-besøk vil kunne gi variasjon i undervisningen og levendegjøre hendelser som fant sted i de områder museene er lokalisert.

Under finner du et lite utvalg museer hentet fra boka ”Museum og samlinger”, utgitt av Norsk museumsutvikling 2002.

Forsvarsmuseet – inneholder også Norges Hjemmefrontmuseum
Besøksadresse: Akershus Festning
bygning 62 Telefon:23 09 35 82
E-post : fmu@c2i.net

Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord-Troms
Besøksadresse: Kirkegata 21
Hammerfest
Telefon: 78 42 26 30
E-post: museet@hammerfest.kommune.no:

Gudbrandsdal Krigsminnesamling i Kvam
Besøksadresse: ”Vollsfjøset”
Kvam
Telefon:61 29 40 33

Hjemmefrontmuseet i Rakkestad
Besøksadresse: Skogveien 26
Rakkestad Telefon: 69 22 17 52

Jødisk Museum
Besøksadresse: Synagogen i Trondheim
Hjemmeside: www.jodiskemuseum.no

Lofoten krigsminnemuseum
Besøksadresse: Gamle posthuset
Svolvær
Telefon: 91 73 03 28
E-post: williah@online.no:

Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum
Besøksadresse: torghallen
Narvik
Telefon: 76 94 44 26
E-post:: kmmu@online.no

Rogaland krigshistorisk museum
Besøksadresse: sandnesveien
Sola
Telefon: 51 65 09 90
E-post: ormoey@c2i.net

Ønsker du lett tilgang til bøker som fokuserer på kritisk litteratur om globalisering, storpolitikk, utviklingsproblematikk og klimautfordringer, uten å snuble i reklameplakater om årets bestselgere? Da er det, ifølge Jan Erik Vold, kun en hip bokhandel i Norge:
LinkTronsmo ønsker å være et alternativ til de tradisjonelle bokhandlerne.

Er du ellers interessert i film som ikke bare handler om andre land og verdensdeler, men faktisk også er produsert av menneskene som lever der – følg med på
Link Film fra sør sine hjemmesider!